Jeg er 183cm høy, bare høyden min i seg selv er ganske autoritert.
Samtidig er jeg kjent for å være ganske «ekstrem» i mine livsstilsvalg.
Jeg er introvert og veldig fokusert i det jeg gjør og er lite glad i distraksjoner.
Jeg har høy egenmotivasjon, noe som gjør at jeg ikke trenger eksterne kilder for å komme «back on track» (ei heller fordi jeg ikke faller «off track»)
Jeg har god selvtillit og jeg tør å klappe meg på brystet og si og stå i at jeg er flink i jobben min.
Jeg har stor respekt for egen og andres tid og holder alltid avtaler.

Batman framstilles som en maskert og atletisk detektiv, som i motsetning til mange andre superhelter ikke har andre særegne evner enn en vanlig mann kan lære seg.
Batman har ingen superkrefter, nekter å bruke skytevåpen, har fotografisk hukommelse, mestrer alle former for kampsport og har alle mulig teknologiske duppeditter.

Batman holder til i flaggermushulen der han oppbevarer alle duppedittene sine og holder identiteten sin skjult.
Batman sitt alias, Bruce Wayne, er han som betaler for Batman sin virksomhet og er kjent som en rik og velstående playboy – da han ofte blir bedt til ulike selskaper og veldedige formaliteter. Bruce Wayne har sjelden mulighet til å oppholde seg lenge på slike tilstelninger på grunn av sitt alias. Blir han skadet eller må bekjempe kriminalitet må han dikte opp en form for unnskyldning for å holde Batman sin identitet skjult.

Hva har vi til felles?

My kind of Batmobile

Therese som privatperson er reservert, anti-spontan, dårlig på smalltalk og øker ofte volumet på stemmen når hun blir engasjert.
Therese som personlig trener er engasjert i hele deg som menneske og har stor respekt for at du ønsker å benytte deg av hennes verdifulle kompetanse og erfaring.
Therese som trener er ekstremt fokusert og har en sterk, pågående intern og ekstern konkurranse som hele tiden flytter seg med omgivelsene og prestasjonsevnen.
Jeg har ingen superkrefter. Jeg har mange teknologiske duppeditter. Jeg har en livsstil som begrenser meg til at jeg tar endel valg som gjør meg mer selvstendig enn sosial, av den grunn for å beskytte egne interesser.

Men de aller viktigste egenskapene og hele poenget
Er jeg privat, da er jeg privat
Er jeg på jobb, da er jeg profesjonell

PTtime med dame 75år

Når jeg selv trener eller konkurrerer, da kan du gjerne la meg være i fred til jeg er ferdig.

Gjør dette meg til en dårlig person, en dårlig personlig trener eller en person som skiller på de ulike prestasjonsarenaene i livet for å best mulig kunne yte høy kvalitet?
Jeg poengterer det siste – ha kvalitet i det du gjør, når du gjør det.
Bestem deg for hvilken arena du skal prestere på og gjør ditt ytterste for akkurat det, akkurat da. Tiden og livet vil gå uansett, man går glipp av muligheter som kanskje aldri dukker opp igjen senere – eller kanskje de gjør det, men den sjansen må du ta.

Livet i seg selv begrenser seg i de valgene vi gjør og det utgangspunktet vi har – dersom du vil ha andre valg eller et annet utgangspunkt må det en endring til, og de endringene baserer seg på valgene du tar.

Ta valg som gjør deg selv til gode, og stå for de!